اخبار

کامیاران

بازدید از مزارع نمایشی دیم طرح کشت ارقام اصلاح شده گندم ، جو و نخود در کامیاران

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی ، معاون فرمانداری کامیاران ، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان بین المللی ، ملی ، سازمانی و چهار استان کرمانشاه ، لرستان ، آذربایجان شرقی و کردستان از مزارع نمایشی طرح کشت ارقام اصلاح شده گندم ، جو و نخود در کامیاران بازدید به عمل آوردند.
بازدید از مزارع نمایشی دیم طرح کشت ارقام اصلاح  شده  گندم ، جو و نخود در کامیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیاران ظهر امروز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه  مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی ، معاون فرمانداری کامیاران ، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان بین المللی ، ملی ، سازمانی و چهار استان کرمانشاه ، لرستان ، آذربایجان شرقی و کردستان از مزارع نمایشی طرح کشت ارقام اصلاح  شده گندم ، جو و نخود در کامیاران بازدید به عمل آوردند.

مدیرجهادکشاورزی کامیاران در این خصوص گفت: پروژه ارتقای امنیت غذائی با مشارکت ایران و گروه مشاوران بین المللی در حال حاضر در زمین های کشاورزی در کامیاران اجرا می شود که امروز مورد بازدید کارشناسان داخلی وخارجی قرار گرفت.

بهرام کوشکی اظهار داشت:همکاری اجرایی با مرکزتحقیقات کشاورزی«ایکاردا»، از چند لحاظ مهم می باشد که یکی ازآنها رونق یافتن کشت انواع وارقام گندم ، جو و نخود دیم متناسب با زمین زراعی وآب و هوای منطقه کامیاران می باشد.

وی اضافه کرد:دراجرای این پروژه مشترک، درمزارع نمایشی ودر زمینی  به مساحت 12 هکتار، 29 رقم از انواع بذرگندم دیم ، 31 رقم از انواع بذر  نخود و 12 رقم از انواع بذر جو اصلاح شده در تحقیقات آزمایشگاهی در طرح مقایسه ای کشت شده است.

کوشکی  درباره میزان سطح کشت  کشاورزان نیز گفت: در این راستا نیز 10 رقم از انواع بذر گندم دیم در زمین هایی به مساحت 1600 هکتار، 4 رقم از انواع بذر نخود در زمین هایی به مساحت 650 هکتار و 4 رقم انواع بذر جو در مزارعی به مساحت 50 هکتار توسط کشاورزان کشت شده است که این ارقام نیز مورد بازدید قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در خاتمه گفت : پس از بازدیدها و بررسی های لازم توسط کارشناسان نوع محصولی که بیشترین بهره وری را داشته باشد انتخاب و به منظور کشت در مزارع شهرستان کامیاران ترویج خواهد.

قابل ذکراست که مرکزبین المللی تحقیقات کشاورزی درمناطق خشک(ICARDA)، یکی از مراکز تحقیقاتی است که در1977 باهدف انجام تحقیقات و به منظور دستیابی به امنیت غذایی، بهبود معشیت مردم و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی در مناطق خشک جهان تاسیس گردید؛ تلاش برای افزایش امنیت غذایی وکاهش فقراز طریق مشارکت مردم وحفظ محیط زیست جهت دستیابی به تولیدات کشاورزی از مهم ترین ماموریت های ایکاردا می باشد که در حال حاضر با هکاری ایران پروزه هارتقای امنیت غذایی در استان های مختلف را اجرایی می کند.

بازدید از مزارع

بازدید [ 967 ]
برچسب ها