اخبار

کامیاران

بازدیدهای معاون فرمانداری کامیاران

معاون فرمانداری کامیاران به منظور مسائل ومشکلات و نحوه ارائه خدمات از بخش مختلف بازدید کرد.
بازدیدهای معاون فرمانداری کامیاران
عطاء اله فرهادی از فعالیتهای عمرانی شهرداری ، ایران خودرو وخبازیهای سطح شهر بازدید به عمل آورد.

بازدیدها

بازدید [ 569 ]
برچسب ها