اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدیدمهندس مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از روستای پالنگان بخش مرکزی کامیاران

صبح روز دوشنبه 30 مهرماه مهندس مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ،قادری مدیر کل بنیاد مسکن استان کردستان ،آرتیکاس اقبال مدیر کل بحران استانداری کردستان ،مهندس زارع معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان کامیاران ،باتمانی بخشدار مرکزی و روحانی رئیس بنیاد مسکن شهرستان از روستای پالنگان بازدید بعمل آوردند.
بازدیدمهندس مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از روستای پالنگان بخش مرکزی کامیاران
روابط عمومی بخشداری مرکزی کامیاران

بازدید [ 587 ]
برچسب ها