اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی

بازدیدباتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی در روستای خانم آباد بخش مرکزی

باتمانی بخشدار مرکزی به همراه فاتحی ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی از روند اجرای پروژه جدول گذاری،سنگ فرش و ساماندهی معابر در روستای خانم آباد بازدید بعمل آوردند.
بازدیدباتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از روند اجرای پروژه های عمرانی در روستای خانم آباد بخش مرکزی
روابط عمومی بخشداری مرکزی

بازدید [ 987 ]
برچسب ها