اخبار

شهرستان کامیاران

انتشار آگهی شعب اخذ رای در شهرستان کامیاران

حوزه فرعی ستاد انتخابات فرمانداری کامیاران در قالب فرم شماره 58 ، تعداد و مکان شعب اخذ رای را منتشر کرد
انتشار آگهی شعب اخذ رای در شهرستان کامیاران

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد فرعی انتخابات شهرستان کامیاران ، در اجرای ماده 38 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 56 آیین نامه اجرایی آن ، به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند می رساند که برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ 02/12/1398 از ساعت 08:00 صبح تا 18:00 بعد از ظهر با ارائه اصل شناسنامه  وشماره ملی یا کارت ملی خود ، به یکی از شعب ثبت نام واخذ رأی مشروحه زیر مراجعه و برگ رأی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق رأی بیندازید÷

گفتنی است تعداد 84 شعبه اخذ راي شهرستان کامياران در نظر گرفته شده است که به شرح ذيل اعلام می گردد.

حوزه کامیاران

 شعبه  ثابت   شماره 221700001 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبستان پسرانه شاهد شهيد منتظري کامياران  خيابان نواب صفوي

 شعبه  ثابت   شماره 221700002 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد امام حسين خيابان شهيد سعيد آزادي کوچه حسينيه 

 شعبه  ثابت   شماره 221700003 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی هنرستان كار ودانش جوان خيابان اسد آبادي کوچه شهيد فرهادي 

شعبه  ثابت   شماره 221700004 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مدرسه راهنمايي شهيد رجايي واقع در خيابان شهيد مصطفي خميني( ره)

 شعبه  ثابت   شماره 221700005 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی درمانگاه شماره 3 به نشاني شهرک الهيه خيابان مدرس کوچه احرار 3

 شعبه  ثابت   شماره 221700006 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی اداره آموزش وپرورش واقع درشهرک بعثت فاز يک  خيابان معلم

 شعبه  ثابت   شماره 221700007 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مدرسه راهنمايي بهاران واقع در شهرک بعثت فاز يک  خيابان معلم جنب مدرسه ابتدايي شهيد ملك روحي

شعبه  ثابت   شماره 221700008 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی اداره جهاد کشاورزي واقع در خيابان شهيد منتظري 

شعبه  ثابت   شماره 221700009 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد حضرت عمر(رض) واقع در خيابان شهيد منتظري کوچه شهيد شيرواني

شعبه  ثابت   شماره 221700010 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 4 خیابان بهشتی طبقه اول - صوتی تصویری صابری

شعبه  ثابت   شماره 221700011 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مدرسه ابتدايي 17 شهريور خيابان سيد قطب تپه پير محمد 

شعبه  ثابت   شماره 221700012 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد حضرت رسول (ص) واقع در خيابان شهيد بهشتي

شعبه  ثابت   شماره 221700013 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبيرستان فاطمه الزهرا (س) خيابان شهيد بهشتي کوچه فرهنگ

شعبه  ثابت   شماره 221700014 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبيرستان معلم خيابان کمربندي روبروي مدرسه استثنايي

شعبه  ثابت   شماره 221700015 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد حضرت حمزه (رض) خيابان صلاح الدين ايوبي کوچه حمزه

 شعبه  ثابت   شماره 221700016 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مدرسه ابتدايي شهيد فهميده واقع در خيابان شهيد فهميده 

  شعبه  ثابت   شماره 221700017 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبيرستان آزادگان واقع در خيابان صلاح الدين ايوبي

شعبه  ثابت   شماره 221700018 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی ادراه فرهنگ و ارشاد اسلامي خيابان خلفاي راشدين   

شعبه  ثابت   شماره 221700019 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبستان شاهد دخترانه شهيد  سليمان خاطر واقع در خيابان پرستار

  شعبه  ثابت   شماره 221700020 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی درمانگاه شماره يك  واقع در خيابان امام خميني (ره) چهار راه اصلي

شعبه  ثابت   شماره 221700021 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد امام خميني (ره) واقع در خيابان آزادي کوچه شهيد رضايي

شعبه  ثابت   شماره 221700022 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی خیابان امام(ره) مدرسه نمونه اندیشه 

شعبه  ثابت   شماره 221700023 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبستان دخترانه شهيد دستغيب توبره ريز

شعبه  ثابت   شماره 221700024 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مهمانسرای شهرداری (ساختمان سابق دهياري توبره ریز) 

شعبه  ثابت   شماره 221700025 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مدرسه ابتدايي سميه  واقع در شهرک بعثت فاز 3

شعبه  ثابت   شماره 221700026 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسجد حضرت ابوبکر  (رض) خيابان توحيد کوچه شهيد فخري

شعبه  ثابت   شماره 221700027 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی دبستان حامد فريدي واقع در شهرک هلال احمر وشهرک امام جنب مجتمع حرفه آموزي شهيد لاجوردي (زندان)

 شعبه  ثابت   شماره 221700028 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی مسکن مهر 2400 واحدی پیش دبستانی ومهد کودک کانی

شعبه  سيار   شماره 221700029 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران سپاه پاسداران : به نشاني خيابان آزادي کوچه سپاه - بيمارستان سينا :به نشاني خيابان پرستار - نيروي انتظامي:  به نشاني خيابان منتظري - زندان:  به نشاني شهرک امام  

شعبه  سیار   شماره 221700030 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر كامياران به نشانی آپارتمانی 132 واحدی مسکن مهر ، فاز 4 شهرک اندیشه ،مسجد امام حسن مجتبی شهرک هلال احمر 

شعبه  سيار   شماره 221700031 ثبت نام و اخذ راي واقع در هوار گوزيبان - روستاي پلنگان به نشاني مدرسه راهنمايي هشترودي - شيلات پلنگان به نشاني مجتمع شيلات

 شعبه  سيار   شماره 221700032 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي سرريز به نشاني مدرسه ابتدايي موحدين - روستاي دژن به نشاني مدرسه راهنمايي هجرت

 شعبه  سيار   شماره 221700033 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي يوزيدر به نشاني مدرسه ابتدايي مرصاد - تنگي ور به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد بروجردي - روستاي کاشتر به نشاني مدرسه ابتدايي جهاد

 شعبه  سيار   شماره 221700034 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي تيلکوه به نشاني مدرسه ابتدایی ولدی - روستاي ميسوراب به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد زين الدين فخري - روستاي زيويه به نشاني مدرسه ابتدايي مومنين

شعبه  سيار   شماره 221700035 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي گازرخاني به نشاني مدرسه ابتدايي رمضان - روستاي بزوش به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد آيت

شعبه  سیار   شماره 221700036 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي لون سادات به نشاني مدرسه راهنمايي فضيلت روستای لون کهنه مدرسه ابتدایی میلاد

 شعبه  سيار   شماره 221700037 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي کلاتي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد رضا علي بهمني - روستاي تخت زنگي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد ابراهيمي روستای کورده دره علیا به نشانی مدرسه ابتدایی شهید فتاحیان

 شعبه  سيار   شماره 221700038 ثبت نام و اخذ راي واقع درروستاي چرسانه به نشاني مدر سه ابتدايي رحلت - روستاي کاوانه حسين به نشاني مدرسه ابتدايي انصار - كاوانه شريف - روستاي گشکي به نشاني مدرسه ابتدايي حکمت - شهرک گشکي به نشاني هنرستان کار ودانش- روستای کوره دره سفلی به نشانی مدرسه ابتدایی مدرسه شهید نمازی 

 شعبه  ثابت   شماره 221700039 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي شاهيني به نشاني مدرسه سيد قطب 

 شعبه  سیار   شماره 221700040 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي پشاباد به نشانی مدرسه ابتدایی شهید پشابادی - روستاي عصر آباد به نشاني مدرسه ابتدايي خيام روستای شاهینی به نشانی مسجد دارالاحسان

 شعبه  سيار   شماره 221700041 ثبت نام و اخذ راي واقع روستاي سيويه - روستاي ميرگسار به نشاني مدرسه ابتدايي فلسطين-روستاي گليان به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد محمد بينايي

 شعبه  سيار   شماره 221700042 ثبت نام و اخذ واقع در روستاي کره گل به نشاني مدرسه ابتدايي نبوت روستاي ماويان به نشاني مدرسه ابتدايي استقلال - روستاي خان آباد به نشاني مدرسه ابتدايي-روستاي آفريان سفلي-روستاي گنبده عليا به نشاني مدرسه ابتدايي-روستاي آهنگران به نشاني مدرسه شهيد منصوري

شعبه  سيار   شماره 221700043 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي پشته به نشاني مسجد خلفای راشدین- روستاي درويان عليا به نشاني مسجد حضرت عمر(رض) -درويان سفلي به نشاني مدرسه ابتدايي 15 خرداد روستای الک کهنه به نشانی مدرسه ابتدایی مبین

 شعبه  سیار   شماره 221700044 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي سرابکام به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد بلال - روستاي طيانه - روستاي الک مسجد - روستاي هيئت آباد (سيد اسماعيل )به نشاني مدرسه صالحین

 شعبه  سيار   شماره 221700045 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي بلان به نشانی مدرسه ابتدایی سه شهید بلان روستای ورمهنگ به نشانی مدرسه ابتدایی شهید فهیم و لکه منفصل روستای ورمهنگ (شهرک سابق ورمهنگ ) مسجد روستا

شعبه  سیار   شماره 221700046 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي ماراب به نشاني مدرسه دکتر حسابي-  روستاي سرچم به نشاني مسجد روستا

شعبه  سیار   شماره 221700047 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي علي آباد - روستاي خانم آباد به نشاني دبستان برکت روستای چیابراله مسجد روستا روستای زرینجوب مدرسه ابتدایی مهدی عراقی

 شعبه  ثابت   شماره 221700048 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي شيروانه به نشاني مدرسه دخترانه شهيد مفتح 

 شعبه  سيار   شماره 221700049 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي هشلي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد مصطفي خميني-روستاي دارتوت به نشاني مدرسه - روستاي وندرني سفلي به نشاني مدرسه راهنمايي شبانه روزي امام خميني(ره)

 شعبه  سیار   شماره 221700050 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي کره پوان -روستاي چشمه کبود به نشاني مدرسه ابتدايي حافظ-روستاي وندرني عليابه نشاني مدرسه ابتداي شهيد مدني-روستاي ساکنه به نشاني مدرسه ابتدايي انقلاب - روستاي حاجي شوره به نشاني مدرسه ابتدايي شهید آفتابي

شعبه  سيار   شماره 221700051 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي کاني هنگه - روستاي پرتاله به نشاني مدرسه ابتدايي 15خرداد - روستاي بلوجه به نشاني مدرسه ابتدايي فاتحين

شعبه  سيار   شماره 221700052 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي گرماب-روستاي مامن به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد فرهادي-روستاي گرگابي-روستاي يغواسي به نشاني مدرسه ابتدايي شهيد رضايي - روستاي اعظم آباد به نشاني مدرسه بصير

شعبه  سيار   شماره 221700053 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي دربند عزيز مدرسه - روستاي کاظم آباد به نشاني مدرسه ابتدايي پرتو - روستاي مرواريد به نشاني مدرسه ابتدايي والفجر- روستاي بوانه به نشاني مدرسه ابتدايي ساعدي 

 شعبه  سيار   شماره 221700054 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي يخته خان به نشاني مدرسه ابتدايي 12 ارديبهشت - روستاي باخله به نشاني مدرسه ابتدايي بعثت - روستاي توانکش به نشاني مدرسه ابتدايي کميل - روستاي بيار به نشاني مدرسه ابتدايي 13 آبان 

  حوزه موچش

 شعبه  ثابت   شماره 221710001 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر به نشانی موچش مسجدبافت قديم شهرموچش

شعبه  ثابت   شماره 221710002 ثبت نام و اخذ راي واقع در شهر به نشانی موچش مسجد شهرک زیبا شهر موچش

 شعبه  ثابت   شماره 221710003 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي مارنج به نشانی مدرسه راهنمايي دانش

شعبه  سيار   شماره 221710004 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي كاني سواران مسجد و روستاي محمدآباد كريان دبستان وزيري - روستاي گائيدر دبستان شهيدصالح خسروي- مسجد جامع شهر موچش

شعبه  سيار   شماره 221710005 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي اشکفتان دبستان امين -روستاي رمشت دبستان 22بهمن

 شعبه  سيار   شماره 221710006 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي آسماندره دبستان قيام-روستاي كيله گلان دبستان شهيدكاظمي- روستای امیر آباد دبستان شهید ایوبی

شعبه  سيار   شماره 221710007 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي احمدآبا-دروستاي صوفي آباد-روستاي خيرآباددبستان شهيدسليماني-روستای دگن دبستان شهید معاذی

شعبه  سيار   شماره 221710008 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي قلعه گاه دبستان ابوذر-گرگر عليا دبستان صلاح الدين ايوبي روستای ورمکان دبستان پیام

شعبه  سيار   شماره 221710009 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي قورق مدرسه متوسطه اول نبوت روستای پنیران مدرسه اندیشه

شعبه  سيار   شماره 221710010 ثبت نام و اخذ راي واقع در دبستان شهيد مطهري روستاي سياناو- روستای کویک مسجد جامع روستای دانان دبستان حر روستا مجید آباد مسجد

شعبه  سيار   شماره 221710011 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي ديرمولي مسجد-روستاي اسلام آباد دولكرودبستان -سردشت ابراهيم آباد- روستای تازه آباد دولکرو روستای فقیه سلیمان

شعبه  سيار   شماره 221710012 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای نشور سفلی شبانه روزی شهید حمه گلانی - نشور وسطي دبستان روستا- نشور عليا دبستان بسيج احمد آباد و محمد آباد نشور مسجد

شعبه  سيار   شماره 221710013 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي يمينان عليا دبستان شکيبا - يمينان سفلي دبستان ارشاد و دبستان دانش عباس آباد

شعبه  سيار   شماره 221710014 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي فرج آباد دبستان - روستاي فارس آباد دبستان شهيد بهشتي

 شعبه  سيار   شماره 221710015 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي -هنديمن متوسطه اول حافظ - پيرباغ- سموريدر

 شعبه  ثابت   شماره 221710016 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي طاي دبستان شهيد لطيف احمدي

 شعبه  سيار   شماره 221710017 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي سربناودبستان بيان-روستاي سرچی دبستان مبشران آزادی

 شعبه  سيار   شماره 221710018 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای نجف آباد دبستان مدرس و روستای ماسان دبستان امام خميني

 شعبه  سيار   شماره 221710019 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای کانی لیلی روستای کوله ساره مدرسه متوسطه اول شهيد احمد کرمي

شعبه  سيار   شماره 221710020 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي کوانه مدرسه متوسطه اول شهید صیاد شیرازی- گاوشان دبستان معاد روستای طاینه دبستان هجرت

 شعبه  سيار   شماره 221710021 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي کنگره مسجد روستای وامسانه مسجد- روستای کچله دبستان شیهد ذولفقاری وساکنین سد گاوشان وحاشیه سد

شعبه  سيار   شماره 221710022 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي لاين ديستان 8شهريور- روستای آساوله مسجد روستای هلتوشان مسجد

 شعبه  سيار   شماره 221710023 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي كاني گشه - روستاي وزمانه عليا دبستان شهيداسدي- روستاي وزمانه سفلي و ميدانه مسجد روستای صالح آباد و سرخه توت مسجد و روستاي پشت تنگ

شعبه  سيار   شماره 221710024 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای سنگ سفيد دبستان رازی روستای شترمل دبستان شاهد و روستای خامسان دبیرستان معراج اندیشه روستای پیرمقدار

 شعبه  سیار   شماره 221710025 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي خامسان دبستان فتح و چال آباد

شعبه  سيار   شماره 221710026 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي بانسعيد علیا دبستان پاسداران روستای شیخ رش دبستان عمار

شعبه  سيار   شماره 221710027 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای نیدر دبستان شهید نصرتی روستایی کومائین متوسطه اول شهید مطهری و روستای قلعه کومائین دبستان نسیم

شعبه  سيار   شماره 221710028 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستاي بانسعيد سفلی -روستاي باخرم علیا دبستان منزلت  و روستای دار امرود مسجد

 شعبه  سيار   شماره 221710029 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای سرکاریز دبستان بعثت و روستای گرگر سفلی دبستان پیام آوران

 شعبه  سيار   شماره 221710030 ثبت نام و اخذ راي واقع در روستای نصرت آباد دبستان بلال روستای محمود گزک دبستان ایثار و روستای سرپنبه دول دبستان

 شرایط انتخاب کنندگان

ماده 27 انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند.

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- 18 سال تمام (متولد 2/12/1380 ویا قبل از آن)

3- عاقل بودن

جرایم وتخلفات :

ماده 66 علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود.

1 - خرید و فروش رای

2-  رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد

3 تهدید یا تطمیع در امر انتخابات

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی

5- رأی دادن با شناسنامه دیگری

6- رأی دادن بیش از یکبار

7- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی

8- اخلال در امر انتخابات

9- کم وزیاد کردن آرا یا تعرفه ها

10- تقلب در رأی گیری وشمارش آرا

11- تقلب وتزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات

12- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین و بازرسان

13- تغییر وتبدیل یا جعل ویا ربودن و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه وبرگ رأی و صورتجلسات وتلکس و تلفنگرام ها وتلگراف ها

14- باز کردن ویا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی

15- جابجایی ، دخل وتصرف ویا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی

16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب ثبت نام اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی

18- انجام ویا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعب اخذ رأی باشد از قبیل خود داری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه ویا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به محل غیر آگهی شده/ پایان خبر

بازدید [ 291 ]
برچسب ها