اخبار

اموال ودارایی ارزشمند است که در راه درست مصرف شود

امام جمعه ورئیس ستاد امر به معروف شهرستان در جلسه شورای اداری کامیاران گفت : اموال ودارایی ارزشمند است که در راهی که خدا مقرر فرموده صرف و بر اساس توصیه بزرگان دین هزینه شود.
اموال ودارایی ارزشمند است که در راه درست مصرف شود

ماموستا قربانی امام جمعه ورئیس ستاد امر به معروف شهرستان درجلسه شورای اداری کامیاران ، الگو قرار دادن بزرگان دین و بهره گیری از نصایح آنان را موجب سعادت دانست و با بیان احادیثی از حضرت علی(ع) در زمینه استفاده صحیح از اموال گفت : اموال ودرایی ارزشمند است که در راه  درست وراهی که خداوند مقرر فرموده بکارگیری شود.

وی افزود : استفاده درست از ثروت ودارایی انسان را سعادتمند واستفاده نادرست از آن موجب شقاوت وبدبختی است.

امام جمعه کامیاران اظهار امیدواری کرد : مسلمانان تمام تلاش خود را در راه کسب روزی حلال و هزینه کردن آن در راه خدا به کار گیرند.

بازدید [ 127 ]
برچسب ها