اخبار

شهرستان کامیاران

اختصاص 90 میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل پروژه سدهای امیر آباد ورمشت و شبکه های پایاب این سدها

به منظور بررسی اعتبارات مورد نیاز پروژه های بخش کشاورزی شهرستان کامیاران ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ، فرماندار شهرستان کامیاران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، مدیر عامل آب منطقه ای کردستان، معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری کامیاران، بخشداران کامیاران و موچش و دیگر مسئولان و کارشناسان سازمان مدیریت و جهاد کشاورزی از این پروژه ها بازدید به عمل آوردند
اختصاص 90 میلیارد تومان اعتبار به منظور تکمیل پروژه سدهای امیر آباد ورمشت و شبکه های پایاب این سدها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران به منطور بررسی اعتبارات مورد نیاز پروژه های توسعه بخش کشاورزی شهرستان کامیاران دکتر بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان، دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران ، مهندس خالد جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ،مهندس زارع معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار، مهندس خرم مدیر عامل آب منطقه ای کردستان، بخشداران مرکزی و موچش و دیگر مسئولان و کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و جهاد کشاورزی استان و شهرستان از این پروژه ها شامل پروژه سدهای امیر آباد ورمشت ، شبکه های پایاب این سدها ، ایستگاه پمپاژ دارامرود وخامسان در بخش موچش و خط انتقال برق دهکانان و پایاب سد گاوشان در بخش مرکزی کامیاران بازدید به عمل آوردند.

دکتر بهرام نصر الهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در بازدید از این پروژه ها گفت: برای تکمیل سد های امیر آباد و رمشت و اتمام شبکه پایاب این سد ها مبلغ 90 میلیارد تومان اعتبار در ردیف بودجه لحاظ شده است.

وی با ابراز خرسندی از پیشرفت این پروژه ها در سال های اخیر افزود: تلاش بر این است تا پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گیرند.

دکتر نصر الهی زاده در ادامه  گفت :  بررسی های لازم جهت تخصیص اعتبارات مورد نیاز پمپاژ آب سد گاوشان به اراضی بالا دست و اجرای طرح های نوین آبیاری در پایاب سد گاوشان در بخش مرکزی کامیاران با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان انجام خواهد شد.

در این بازدید دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران با اشاره به نقش کشاورزی این شهرستان در تولید و اشتغال و لزوم اجرای طرح های آبیاری نوین و تبدیل زمین های دیم به آبی خواستار تخصیص اعتبارات لازم به منظور اجرای پروژه های توسعه بخش کشاورزی شد.

دکتر الماسی گفت : با اجرای پروژه سد های امیرآباد ورمشت و ایستگاه پمپاژ خامسان  و تکمیل پروژه پایاب این سد طرح های خوبی برای تبدیل بیش از 7000 هکتار از اراضی دیم به آبی این شهرستان پیش بینی شده که در صورت اتمام اشتغالزایی و تولید مناسبی عاید این شهرستان می شود.

فرماندار شهرستان کامیاران پتانسیل کشاورزی و باغی شهرستان کامیاران را یک نقطه قابل اتکا در جهت رشد اقتصادی عنوان وخواستار توجه مسئولان و کارشناسان کشاورزی به تولید کنندگان و بهره برداران وترویج محصولات با ارزش افزوده بالا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این بازدید به ظرفیت خوب کشاورزی موچش و کامیاران اشاره کرد و گفت: از مزایای کشاورزی این شهرستان حاصلخیز بودن زمین های آن است.

مهندس خالد جعفری افزود: کامیاران در زمینه تولید محصولات باغی نیز مطرح است که امیدواریم با اجرای طرح های نوین کشاورزی طرح توسعه باغات از سوی کشاورزان نیز مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش های صورت گرفته جهت حل مشکلات کشاورزان پایاب سد زیویه در سال جاری اظهار امیدواری کرد : با تدابیر لازم و رعایت الگوی کشت شاهد نگرانی کشاورزان نباشیم.

مهندس خرم مدیر عامل آب منطقه ای کردستان گفت : برای توسعه بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران آماده همکاری با جهاد کشاورزی هستیم.

گفتنی است طرح های مورد بازدید قرار گرفته شامل سدهای امیرآباد ورمشت وپایاب این سدها، ایستگاه پمپاژ خامسان و دارامرود در بخش موچش و پروژه انتقال برق دهکانان و پایاب سد گاوشان در بخش مرکزی کامیاران بود.

بازدید از پروژه های توسعه کشاورزی شهرستان کامیاران

بازدید [ 221 ]
برچسب ها