اخبار سایت قدیم

همایش روز دهیار با حضور دهیاران بخش مرکزی برگزار شد

به مناسبت روز دهیار همایشی با حضورفرماندار کامیاران و دهیاران بخش مرکزی در روز 14 تیر ماه برگزار شد.
همایش روز دهیار با حضور دهیاران بخش مرکزی برگزار شد
چهار شنبه 14 تیر سال 1396

فرماندار کامياران درجمع دهياران بخش مرکزي با تبريک روزدهيار گفت: دولت نگاه ويژه اي به توسعه همه جانبه کردستان با اختصاص اعتبارات مناسب به بخش هاي راه ، کشاورزي ، گردشگري و... دارد.

مسعود روحاني افزود : دهياران به عنوان پلي ارتباطي بين مردم ودولت نقش مهمي توسعه واجراي برنامه ها دارند.

وي از تدوين سند توسعه روستاها خبر داد وظاهار امدواري کرد با اجراي شدن اين سند زمينه تحقق بيشتر توليد واشتغال فراهم شود.

فرماندار کامياران در خاتمه به نقاط مختلف گردشگري وبرنامه دولت تدبير واميد جهت توسعه همه جانبه استان اشاره کرد و گفت : بخش هاي از اين برنامه ها اجرا وبرخي ديگر در حال مطالعه است که مي تواند زمينه خوبي در جهت شکوفايي اقتصادي ، توليد واشتغال باشد.