اخبار سایت قدیم

تشکیل جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان

کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی به ریاست معاون فرماندار تشکیل جلسه داد.
تشکیل جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان
پنج شنبه 15 تیر سال 1396

معاون فرماندار کامياران در اين جلسه با اشاره به وجود آسيب هاي اجتماعي و علت وعوامل مختلف آن در جامعه گفت : با اجراي برنامه هاي نجات بخش قرآني در جهت نجات انسان ها وجامعه به سمت از هرگونه آسيب  جلوگيري شود.

فرهادي در اين جلسه در خصوص دستورالعمل ارتقاء امنيت اجتماعي توضيحاتي داد و ضمن ارائه تعريفي از امنيت اجتماعي، مصاديق و شاخصه هاي آن، تصريح نمود زيربناي هر اجتماع فرهنگ آن است و آسيب جامعه از مسائل فرهنگي است كه اگر در اين موضوع كوتاهي شود دشمنان از همين راه وارد مي شوند.

وي افزود: يكي از جلساتي كه مي تواند در رشد همه جانبه اجتماع تأثير داشته باشد همين جلساتي است كه مشكلات و آسيب هاي فرهنگي در آن شناسايي شوند و راهكارهايي براي آن در نظر گرفته شود.

معاون فرماندار کامياران تشکيل بانک اطلاعات فعال و جاري از آمار مربوط به امنيت جامعه و شاخص‌هاي ارتقا و يا کاهش امنيت اجتماعي و نيز شناخت و ريشه‌يابي مشکلات موجود پيرامون امنيت اجتماعي منطقه به ويژه شهرستان و ارائه راهکارهاي کارشناسي را از وظايف مهم کميسيون ارتقاي امنيت ملي عنوان کرد.

در ادامه اين جلسه هر يک از اعضاي حاضر در جلسه در خصوص مشكلات و ناهنجاري هاي جامعه اشاره نموده و به بيان راهکارهاي لازم در جهت ارتقاي امنيت جامعه از جمله توجيه ويژه به مفاهيم ديني و بکارگيري وآموزش آن ، آموزش مهارتهاي زندگي، آموزش خانواده ها، و شناسايي نقاط آسيب خيز وتصميم گيري در مورد آنها ارائه نمودند.