اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

احداث 700 مترمربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی سفلی بخش مرکزی

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از اجرای 700 مترسنگ فرش و توسعه معابر درروستای وندرنی سفلی خبر داد و گفت صورت تامین اعتبار و همکاری مردم شریف روستا فاز دوم این پروژه به زودی اجرا می گردد.
احداث 700 مترمربع  سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی سفلی بخش مرکزی
باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از اجرای 700 مترسنگ فرش و توسعه معابر درروستای وندرنی سفلی خبر داد و گفت صورت تامین اعتبار  و همکاری مردم شریف روستا فاز دوم این پروژه به زودی اجرا می گردد.

بازدید [ 476 ]
برچسب ها