اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

احداث 300 متر دیوار حائل در روستای بیار بخش مرکزی کامیاران

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی 300 متر دیوار حائل در روستای بیار احداث گردید باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از اجرای حدودا 500 متر دیوار حائل جهت توسعه معابر در این روستا خبر داد .
احداث 300 متر دیوار حائل در روستای بیار بخش مرکزی کامیاران

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی 300 متر دیوار حائل در روستای بیار احداث گردید باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران از اجرای حدودا 500 متر دیوار حائل  جهت توسعه معابر در این روستا خبر داد .

بازدید [ 616 ]
برچسب ها