اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی از اجرای 800 مترمربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک و روند اجرای پروژه های عمرانی در روستای سرابکام بازدید بعمل آوردند.
اجرای 800 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک بخش مرکزی کامیاران

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی از اجرای 800 مترمربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای الک و روند اجرای پروژه های عمرانی در روستای سرابکام بازدید بعمل آوردند.

بازدید [ 620 ]
برچسب ها