اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری ها از اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بازدید بعمل آوردند.
اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بخش مرکزی
در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری ها از اجرای 750 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی بازدید بعمل آوردند.

اجرای 750 متر سنگ فرش و توسعه معابر در روستای کوره دره سفلی

بازدید [ 1374 ]
برچسب ها