اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 630 مترمربع سنگ فرش و توسعه معابر و 760 متر جدول گذاری در روستای شیروانه بخش مرکزی

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری ها از از اجرای 630 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر و 760 متر جدول گذاری در روستای شیروانه بخش مرکزی بازدید نمودند.
اجرای 630 مترمربع سنگ فرش و توسعه معابر و 760 متر جدول گذاری در روستای شیروانه بخش مرکزی

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری ها از از اجرای 630 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر و 760 متر جدول گذاری در روستای شیروانه بخش مرکزی بازدید نمودند.

بازدید [ 538 ]
برچسب ها