اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی

بخشدار مرکزی کامیاران به همراه رئیس شورای بخش مرکزی و ناظر فنی دهیاری ها ضمن دیدار با مردم روستای وندرنی علیا و بررسی مسائل و مشکلات از اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در این روستا بازدید نمودند.
اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای وندرنی علیا بخش مرکزی
بخشدار مرکزی کامیاران به همراه رئیس شورای بخش مرکزی و ناظر فنی دهیاری ها ضمن دیدار با مردم روستای وندرنی علیا و بررسی مسائل و مشکلات از اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در این روستا بازدید نمودند.

بازدید [ 1334 ]
برچسب ها