اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای شاهینی

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران روز جمعه مورخ 22 تیر ماه به همراه ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی از روند اجرای پروژه های عمرانی در روستای شاهینی بازدید نمودند.
اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر در روستای شاهینی
بخشدار مرکزی کامیاران طی این بازدید ضمن دیدار با مردم روستای شاهینی از روند اجرای 600 متر مربع سنگ فرش و توسعه معابر و احداث دیوار حائل در این روستا بازدید نمودند

بازدید [ 845 ]
برچسب ها