اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 400 متر شبکه فاضلاب در روستای اعظم آباد بخش مرکزی

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان و با نظارت ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی 400 متر شبکه فاضلاب در روستای اعظم آباد اجرا گردید.
اجرای 400 متر شبکه فاضلاب در روستای اعظم آباد بخش مرکزی
در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان و با نظارت ناظر فنی دهیاری های بخش مرکزی 400 متر شبکه فاضلاب در روستای اعظم آباد اجرا گردید.

بازدید [ 587 ]
برچسب ها