اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 250 متر دایور چینی تا ارتفاع یک و نیم متری و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران

باتمانی بخشدار مرکزی کامیاران به همراه ناظر فنی دهیاری ها از اجرای 250 متر دیوار چینی تا ارتفاع یک و نیم متری و جدول گذاری آن در ورودی روستای لون کهنه بازدید بعمل آوردند.
اجرای 250 متر دایور چینی تا ارتفاع یک و نیم متری و جدول گذاری در روستای لون کهنه بخش مرکزی کامیاران
باتمانی بخشدار مرکزی به همراه ناظر فنی دهیاری ها ضمن دیدار با مردم روستای لون کهنه و بررسی مسائل و مشکلات از پروژه دیوار چینی و توسعه معابر ورودی روستا به متراژ 250 مت(طولی ) با ارتفاع تا یک و نیم متر بازدید بعمل اوردند.

بازدید [ 634 ]
برچسب ها