اخبار بخشداری ها

بخشداری مرکزی کامیاران

اجرای 1400 متر شبکه فاضلاب در روستای ماراب بخش مرکزی

اجرای 1400 متر شبکه فاضلاب با اعتبار حدود 750 میلیون ریال در روستای ماراب بخش مرکزی
اجرای 1400 متر شبکه فاضلاب در روستای ماراب بخش مرکزی

در راستای اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای بخش مرکزی 1400 متر شبکه فاضلاب برای حدود 40 خانوار روستای ماراب  توسط دهیاری با نظارت بخشداری مرکزی اجرا گردید ، پروژه فوق با اعتبار بالغ بر  750 میلیون ریال انجام گردید که حدود 170 میلیون ریال آن خود یاری و مشارکت مردمی بوده و 580 میلیون ریال آن نیز توسط دهیاری هزینه شده است .

اجرای 1400 متر شبکه فاضلاب در روستای ماراب بخش مرکزی

بازدید [ 1496 ]
برچسب ها