اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

اتمام پروژه ی 500 متر خط شبکه فاضلاب روستای سنگ سفید

اتمام پروژه ی 500 متر خط شبکه فاضلاب روستای سنگ سفید
اتمام پروژه ی 500 متر خط شبکه فاضلاب روستای سنگ سفید

اتمام پروژه ی 500 متر خط شبکه فاضلاب روستای سنگ سفید

 

بخشدار موچش در خصوص اتمام پروژه ی خط شبکه فاضلاب روستای سنگ سفید ابراز داشت  روستای سنگ سفید یکی از روستا های دهستان سورسور بخش موچش می باشد که  تا قبل اجرای این خط شبکه فاضلاب دارای مجوز تاسیس دهیاری نبوده که با پیگیری های لازم در حال حاظر دارای مجوز دهیاری می باشد و دهیار آن با پیشنهاد اعضای شورای اسلامی انتخاب گردیده و در شرف مراحل گزینشی می باشد. / .

بخشدار موچش اظهار داشت این پروژه با نظارت مهندس ناظر فنی دهیاری های بخش موچش طبق برنامه زمان بندی شده به مرحله ی عملیاتی و به اتمام رسیده است

بازدید [ 458 ]
برچسب ها