اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

اتمام پروژه ی 1000 متر مربع سنگ فرش روستای خیرآباد بخش موچش

اتمام پروژه ی 1000 متر مربع سنگ فرش روستای خیرآباد بخش موچش
اتمام پروژه ی 1000 متر مربع سنگ فرش روستای خیرآباد بخش موچش

اتمام فازعملیاتی  پروژه ی 1000 متر مربع سنگ فرش روستای خیرآباد بخش موچش

 

اتمام پروژه ی1000 متر مربع سنگ فرش روستای خیرآباد از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش

مرادی بخشدار موچش در خصوص این پروژه ابراز داشت: این پروژه با نظارت مهندس ناظر فنی دهیاری های بخش موچش و با اجرای عوامل اجرایی دهیاری روستای فوق الذکر اجرا گردیده است . / .

بخشدار موچش در خصوص سهم مشارکت مردمی در اجرای این پروژه خاطر نشان کردعملیاتی و اتمام این فاز از پروژه با حمایت های حداکثری مردم روستا صورت گرفته است

مرادی در حین بازدید از روند اجرایی و اتمام پروژه از حمایت های مردمی روستا در اجرای این پروژه نهایت تشکر و سپاس را داشت و این نوید را به ساکنین روستای خیرآباد داد که با اولین تامین اعتبار فاز بعدی و تمام معابر روستایی روستای خیرآباد سنگ فرش  خواهد شد . /.

بازدید [ 619 ]
برچسب ها