اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

اتمام پروژه ی دیوار حائل روستای فرج آباد به میزان 500 متر مکعب

پیشرفت 100 درصدی پروژه ی اجرای دیوار حائل روستای فرج اباد به میزان 500 متر مکعب
اتمام پروژه ی دیوار حائل روستای فرج آباد به میزان 500 متر مکعب

اتمام 500 متر مکعب دیوار حائل روستای فرج آباد

مرادی بخشدار موچش از پیشرفت 100 درصدی و اتمام پروژه ی 500 مترمکعب دیوار حائل روستای فرج آباد خبر داد

این پروژه یکی از طرحهای حایز اهمیت است که در سه ناحیه ی حادثه خیر و پر تردد  با نظارت ناظر فنی دهیاری های بخش موچش و با همکاری دهیاری روستای فرج آباد اجرا گردید

بخشدار موچش خاطر نشان نمود با توجه به موقعیت جغرافیایی روستا در اجرای این دیوار از بهترین مصالح بومی مقاوم در مقابل عوامل آب و هوایی استفاده گردیده است  

بازدید [ 456 ]
برچسب ها