اخبار

شهرستان کامیاران

آمادگی فنی وحرفه ای کامیاران جهت برگزاری دوره های مهارتی با هدف اشتغال آفرینی در شهرستان

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران در جلسه شورای مهارت این شهرستان که با حضور مهندس زارع معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار و دیگر اعضای شورا برگزار شد گفت : مرکز آموزش فنی وحرفه ای کامیاران آمادگی لازم جهت برگزاری دوره های مهارتی و کاربردی با هدف افزایش استغال و تولید را دارد
آمادگی فنی وحرفه ای کامیاران جهت برگزاری دوره های مهارتی با هدف اشتغال آفرینی در شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کامیاران جلسه شورای مهارت این شهرستان به ریاست دکتر مسعود الماسی فرماندار وبا حضور مهندس زارع معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار ، محسن وصلاح مرادی بخشداران مرکزی و موچش ، خورشیدی رئیس فنی وحرفه ای و دیگر اعضا این شورا در محل فرمانداری با هدف تبین وتشریح طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی برگزار شد.

دکتر مسعود الماسی فرماندار شهرستان کامیاران در این جلسه گفت : مهارت آموزی یک ضرورت است و امروزه با توجه به اینکه پتانسیل های کاری زیادی در شهرستان فراهم شده است آموزش نیاز اساسی به منظور فعال نمودن این ظرفیت هاست.

وی افزود : ما در بخش های تولید تا مصرف صنایع چوب ، انرژی خورشیدی ، تولید محصولات سازگار با محیط زیست ، کشاورزی وباغداری مدرن ومکانیزه ، تولید محصولات باغی و کشاورزی با ارزش افزوده بالا ، گردشگری ، صنایع دستی ، مهانداری و مهمانپذ یری در مناطق هدف گردشگری ، بوم گردی ، هنر ، فناوری و اطلاع رسانی نیاز به کسب آموزش ومهارت داریم.  

دکتر الماسی گفت : رویکرد این شورا ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد وپایدار و همچنین استمرار وتثبیت اشتغال فرصت های موجود و مورد نیاز جامعه در زمینه های مختلف با مدیریت بخش غیر دولتی و حمایت دولت است.

فرماندار شهرستان کامیاران  خاطرنشان کرد : از دستگاههای متولی امر و اعضای شورا انتظار می رود با احصاء نیازها و همکاری لازم واستفاده از تجربیات افراد کار آفرین و موفق زمینه برگزاری دوره های اموزشی مورد نیاز شهرستان با هدف ایجاد اشتغال را فراهم نمایند.

افیش خورشیدی رئیس فنی وحرفه ای کامیاران در این نشست از آمادگی فنی وحرفه ای برای دریافت پیشنهادها ونظرات دستگاههای اجرای وافراد صاحب نظردر این زمینه خبر داد.

در خاتمه این نشست احکام و مسئولیت اعضای شورا تقدیم شد که بر اساس آن دکتر الماسی فرماندار به عنوان رئیس شورای مهارت شهرستان ، مهندس زارع معاون عمران وبرنامه ریزی فرماندار به عنوان نایب رئیس شورا ، خورشیدی رئیس فنی وحرفه ای به عنوان دبیر و سایر ادارات به عنوان عضو معرفی شدند.

شورای مهارت شهرستان کامیاران دی ماه 98

بازدید [ 218 ]
برچسب ها