اخبار بخشداری ها

بخشداری موچش

آغاز پروژه ی دیوار حائل پارک کودک روستای یمینان علیا

آغاز پروژه ی دیوار حائل پارک کودک روستای یمینان علیا
آغاز پروژه ی دیوار حائل پارک کودک روستای یمینان علیا

آغاز پروژه ی دیوار حائل پارک کودک روستای یمینان علیا

 

بخشدار موچش در خصوص اجرای  دیوارحائل روستای یمینان علیا ابراز داشت  این پروژه با حجم 175 متر مکعب با نظارت مهندس ناظر فنی دهیاری های بخش موچش  و با اجرای عوامل دهیاری و با بهترین مصالح بومی روستا در حال اجرا می باشد.

مرادی در ادامه ابراز داشت این پروژه یکی از اولویت دار ترین پروژه های این روستا می باشد که می بایست اجرا میشد چون این دیوار حائل در محوطه سازی محوطه ی پارک کودک روستا حائز اهمیت است.

پروژه ی دیوار حائل با برنامه زمانبندی مشخص از پیش تعیین شده در حال اجراست که روند پیشرفت فیزیکی آن 80 درصد می باشد.

 

بازدید [ 467 ]
برچسب ها