همایش عفاف وحجاب در کامیاران برگزار شد

همایش عفاف وحجاب با حضور بانوان کامیارانی وبه مناسبت هفته عفاف وحجاب در محل پارک شاهد کامیاران برگزار شد.

دکتر علی اصغر حسینی رئیس مجمع هیئت اندیشه ورزی امر به معروف ونهی از منکر استان کردستان و از اساتید دانشگاه در این همایش با اشاره به تاریخچه عفاف وحجاب در سایر ادیان گفت: اهیمت موضوع عفاف وحجاب در دین اسلام به واسطه نگرشی که که این دین آسمانی به جایگاه ، مقام ومنزلت زن دارد بیشتر از سایر ادیان است.

وی افزود : پیشرفت وارتقاء جایگاه زنان ایران اسلا می به خوبی واضح وروشن است و این بیانگر همان ارزشی است که زن در اسلام دارد.

دکتر حسینی در ادامه این همایش به نقش مدیریتی وتربیتی زنان در محیط خانواده و جامعه اسلامی اشاره و آنرا با اهمیت دانست وتصریح کرد : امروز دشمنان اسلام سعی می کنند با بهره گیری از تمام راهها ضمن ترویج بی حیایی وبی عفتی این نقش را از زنان گرفته و جوامع اسلامی را متزلزل نمایند.

در پایان این همایش با اهداء هدایایی از بانوان فعال کامیارانی در عرصه عفاف وحجاب تجلیل شد.

22 تير 96