انتصاب مدیر کل بازرسی ، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری

با حکم استاندار کردستان مسعود روحانی به سمت مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری منصوب شد.

متن حکم صادره به شرح ذیل است:
جناب آقای مسعود روحانی
سلام علیکم
با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان " مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری " "پست سازمانی شماره 25-20 " منصوب می نمایم .
با اتکال به خداوند منان وبهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سیاست های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر وامید در انجام امور محول موفق باشید.

عبدالمحمد زاهدی
20 تير 96