پیش بینی برنامه ها و چشم انداز 5 ساله بخش كشاورزی شهرستان كامیاران

اداره آبخیزداری

به علت فقیر شدن پوشش گیاهی مراتع و شخم زدن ها و استفاده های نادرست از اراضی كشاورزی خشكسالی های متناوب و در پیش رو و همچنین وقوع سیلاب های مخرب و عدم حفاظت از خاك و تقویت سفره های آب زیر زمینی و همچنین اجرای سد بزرگ گاوشان و در دست مطالعه بودن چندین سد دیگر در دل حوزه های آبخیز شهرستان و نگهداری از این سدها چه از نظر تقویت پوشش گیاهی و چه از نظر جلوگیری از انباشته شدن رسوبات و به تبع آن كاهش حجم آبگیری سدها و چه از نظر تقویت چشمه ها و رودخانه های تامین كننده آب سدها عملیات آبخیزداری الزامی و ضروری می باشد .

ردیفنوع طرححجم عملیاتاعتبارات
1 سد رسوبگیر 60000 18000000000
2 بانك بندی 3000 13500000000
3 تراس بندی 1400 6850000000
جمع 38350000000
بالا

واحد زراعت

با توجه به این كه حدود 50000 هكتار اراضی زراعی دیم در این شهرستان وجود دارد و با احداث شبكه های آبیاری سد گاوشان در دشت های بیلوار و شاهو سطح زیر كشت اراضی آبی در 5 سال آینده افزایش می یابد و با تبدیل اراضی دیم به آبی درآمد و تولید كشاورزان منطقه به شرح ذیل افزایش پیدا می كند .

نوع محصولسطح زیر كشت (هكتار)تولید در سال 84 (تن)سطح زیر كشت در سال 89 (هكتار)تولید در سال 89 (تن)
ذرت دانه ای 1250 10625 2800 800/23
ذرت علوفه ای 200 7000 600 21000
كلز 115 115 400 800
یونجه 300 3600 600 7200
گندم آبی 1300 5460 2000 8400
آفتابگردان آبی 100 180 300 540
جمع كل 3265 26980 6700 42840
بالا

واحد باغبانی

نظر به وجود استعداد شهرستان در زمینه باغ و باغداری و نیز وجود آب های روان و سطحی كه با استفاده از امكانات موجود قابل استفاده می باشد ، می توان استعدادهای بالقوه را به بالفعل تبدیل نموده با این عمل می شود از پتانسیل های فراوان موجود در شهرستان كمال استفاده را نموده كه می تواند سبب افزایش تولید و تنوع تولید محصولات كشاورزی به خصوص محصولات باغی و در نتیجه افزایش درآمد سالیانه كشاورزی و ایجاد اشتغال فراوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم می گردد .

ردیفنوع طرحمساحت (هكتار)منبع تامین آب و نوعمقدار آب مورد نیازاعتبارات دولتیتسهیلات
1. احداث باغ در حوزه سد گاوشان 1300 د گاوشان - پمپاژ 975    
2. احداث باغ مو در حوزه زرنه 700 - - - 7000000000
3. احداث باغ در حاشیه سیروان 1500 سیروان - پمپاژ 125   37500000000
4. احداث باغ در زمان گریوه 600 سیروان - پمپاژ 450   15000000
5. مجتمع گلخانه 5 چاه 4 1000000000 4000000000
بالا

اداره صنایع و توسعه روستایی

شهرستان كامیاران با داشتن 67000 هكتار اراضی مزروعی قابل كشت دارای استعدادهای بالقوه در بخش كشاورزی می باشد كه با سیاست گذاری و برنامه ریزی های لازم در زمینه توسعه كشاورزی و ارائه خدمات از قبیل استفاده از نهادها و ماشین آلات مدرن و مكانیزه در كوتاه زمان ، شاهد شكوفایی بیشتری در این بخش خواهیم بود لازم به ذكر است كه شهرستان كامیاران در بخش مكانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات كشاورزی از سهم بسیار ناچیزی برخوردار است و ضریب مكانیزاسیون در این شهرستان تنها 33 صدم درصد می باشد كه تا رسیدن به سطح مطلوب و ایده آل فاصله بسیار زیادی داریم كه انشاءالله با حمایت های بخش دولتی و بانك ها این مشكل مرتفع می گردد . چشم اندازی 5 ساله از نیازمندی های اداره صنایع و توسعه روستایی مدیریت جهاد كشاورزی كامیاران به شرح زیر تقدیم حضور می گردد :

 نوع ماشین آلاتتعدادتسهیلات
1 تراكتور 4 سیلندر در طول برنامه 5 ساله 300 دستگاه 27000000000
2 تراكتور 6 سیلندر در طول برنامه 5 ساله 50 دستگاه 7000000000
3 تراكتور سنگین سیلندر در طول برنامه 5 ساله 5 دستگاه 17500000000
4 كمباین مورد نیاز  سیلندر در طول برنامه 5 ساله 40 دستگاه 10800000000
5 دروگر مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 20 دستگاه 2350000000
6 بذركار مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 85 دستگاه 6500000000
7 سمپاش مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 50 دستگاه 16250000000
8 تریلی مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 125 دستگاه 1160000000
9 دستگاه بوجار مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 5 دستگاه 750000000
10 خرمنكوب مورد نیاز  در طول برنامه 5 ساله 50 دستگاه 90310000000
جمع 730  
بالا

واحد آب و خاك

منابع آب و خاك هر كشوری از اصیل ترین سرمایه های ملی آن كشور محسوب می گردد كه از دیرباز مورد بهره برداری قرار گرفته و محل تامین درآمد بخشی از مردم آن كشور بوده است و در این راستا هر ملتی كه جهت استفاده بهینه از منابع آب و خاك موجود اقداماتی نموده و اعتباراتی هزینه نموده باشد از استفاده و بهره برداری بیشتر برخوردار بوده است لذا در جامعه كنونی كشور با توجه به وضعیت صنعت بخش های اقتصادی توجه به بخش كشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد زیرا با اختصاص اندك اعتبارات پیشنهادی این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصادی می توان نسبت به تامین امنیت مواد غذایی و دسترسی به اهداف زیر اقدامی اساسی به عمل آورد . لذا با توجه به مراتب فوق اعتبارات مورد نیاز آب و خاك در چهار بخش :

 • 1. احداث كانال
 • 2. احداث جاده های بین مزارع
 • 3. احیا و مرمت قنوات
 • 4. احداث و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ جهت پنج سال آینده برآورد می گردد .
1احداث كانال در طول برنامه 5 سالهKm 257500000000
2 احداث جاده های بین مزارع در طول برنامه 5 ساله Km 125 37500000000
3 احیا و مرمت قنوات در طول برنامه 5 ساله 5 رشته 1500000000
4 احداث ایستگاه پمپاژ در طول برنامه 5 ساله 5 ایستگاه 2500000000
جمع 49000000000
بالا

اداره امور دام

شهرستان كامیاران كه دارای شرایط آب و هوایی مناسب بوده و مراتع مطلوبی را در خود جای داده است و همین وجود مراتع مطلوب از دیرباز مردم این منطقه را با حرفه دامپروری مانوس نموده است .

باری حرفه دامپروری بومی این منطقه بوده و در طول سال ها روند آن به صورت سنتی و با كمترین تاثیر پذیری و یا حركت به سوی طرح های نواندیشانه به مانند سایر شهرستان های استان تداوم داشته است و این در حالی است كه این شهرستان دارای ظرفیت های مناسبی برای ایجاد یك دامپروری مدرن و مولد می باشد كه می تواند در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال جامعه باشد .

ردیفمشخصات واحدتعدادتسهیلات
1 ایجاد مجتمع گاو شیری (500 راسی) 1 واحد 12000000000 تسهیلات 2000000000 عمرانی
2 ایجاد زنبورستان های جدید (100 كلنی) 50 زنبورستان 2500000000 تسهیلات
3 احداث گاوداری های كوچك (5 راسی) 50 واحد 5000000000 تسهیلات
4 احداث گاوداری های كوچك (10 راسی) 10 واحد 3000000000 تسهیلات
5 بهبود شرایط جایگاه نگهداری دام 15000 متر مربع 750000000 عمرانی
جمع 11250000000
بالا

اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی

با نگاهی به پیشینه جوامعی كه در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته اند در می یابیم كه پیشرفت واقعی زمانی میسر شده است كه مردم این جوامع به فعالیت های صورت گرفته برای ارتقاء سطح اگاهی و كیفیت آموزش پاسخ مثبت داده اند . پس منابع انسانی و مخاطبان ما در تدوین برنامه های رشد و توسعه نقش اصلی ، محوری و تعیین كننده را دارا می باشند . آموزش بزرگسالان و بهره برداران بخش كشاورزی یك جریان مداوم و یك ضرورت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی است كه جوامع مختلف با عنایت به شرایط و ویژگی های خود به انجام آن اقدام می نمایند . از راهكارهای عمده و اصلی در رابطه با آموزش ، ارائه فعالیت ها و اقدامات آموزشی – ترویجی است ، كه وجود استعدادهای موجود در بخش كشاورزی شهرستان ، اجرای آن را ضروری و حیاتی ساخته است . این آموزش ها در زیمنه ها و زیر بخش های مختلف دامپروری – شیلات – زراعت – باغبانی و صنایع و ... ارائه و به لحاظ ایجاد اشتغال ، افزایش تولید و بالا بردن درآمد شاغلین از اهمیت ممتازی برخوردار است .

1- اجرای دوره های آموزشی فنی حرفه ای غیر رسمی (5 تا 15 روزه)
زراعت و باغبانی 40 دوره 4000 نفر روز
صنایع و توسعه روستایی 10 دوره 1400 نفر روز
امور دام و دامپزشكی 20 دوره 2800 نفر روز
منابع طبیعی و آبخیزداری 10 دوره 1400 نفر روز
شیلات 5 دوره 700 نفر روز
آب و خاك 5 دوره 700 نفر روز
جمع 11000 نفر روز
2- اجرای كلاس های اموزشی – ترویجی كوتاه مدت (1 تا 3 روزه) و جلسات توجیهی
زراعت و باغبانی 10000 نفر روز
صنایع و توسعه روستایی 2500 نفر روز
امور دام و دامپزشكی 4000 نفر روز
منابع طبیعی و آبخیزداری 4000 نفر روز
شیلات 2000 نفر روز
آب و خاك 2500 نفر روز
جمع 25000 نفر روز
3- اجرای مزارع نمایشی – ترویجی
زراعت 30 مورد
باغبانی 5 مورد
امور دام 5 مورد

4- انتخاب و معرفی نمونه ها و تولید كنندگان برتر بخش كشاورزی : 155 نفر در زمینه ها و رشته های

5- اجرای بازدیدهای ترویجی – آموزشی
خارج از كشور 4 مورد (در صورت تصویب)
خارج از استان 15 مورد
داخل استان 20 مورد
داخل شهرستان 40 مورد
 • 6- تهیه و توزیع مجلات – نشریات – تراكت هخا و بروشورهای ترویجی 3000 جلد و 20000 برگ
 • 7- ایجاد تشكل ها و تعاونی های تولید در سطح شهرستان : 10 مورد
 • 8- اجرای جشنواره و گردهمایی های ترویجی : 8 مورد
 • 9- اجرای طرح بسیج جوانان در سازندگی كشور : 25000 نفر روز
 • 10- تقویت و تجهیز مراكز ترویجی : 4 مورد
 • 11- برگزاری مسابقات ترویجی : 80 مورد
 • 12- تهیه تابلوهای ترویجی : 30 مورد
 • 13- ایجاد مراكز ترویج : 2 مورد (گاورود – عوالان)
بالا